Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2022

09:28 | 14/05/2022
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả

Chương trình hành động của Tập đoàn quán triệt đến cán bộ, công nhân viên toàn ngành thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”; đồng thời thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nước được Chính phủ đề ra trong năm 2022.

Trung tâm điều hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Petrovietnam chỉ đạo các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thực tế chủ động điều hành linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Chính phủ, cấp thẩm quyền giao, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của Tập đoàn và các đơn vị. Đồng thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Tập đoàn; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh đó, chủ động nâng cao công tác quản trị biến động, phân tích, dự báo, đón đầu, tận dụng xu hướng/cơ hội để xây dựng và thực thi các giải pháp ứng phó phù hợp từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên. Công ty mẹ - Tập đoàn là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt/hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, thường xuyên kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; quyết liệt tháo gỡ các nút thắt đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn.

Chương trình hành động của Petrovietnam cũng tập trung vào việc hoàn thiện quy chế, quy trình quản trị nội bộ trong Tập đoàn; tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để sớm sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt sửa đổi Luật Dầu khí cùng các văn bản hướng dẫn Luật Dầu khí và các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ các rào cản và tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Kiểm tra tiến độ hòa lưới đồng bộ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Song song với đó, đẩy mạnh triển khai công tác chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực trong toàn Tập đoàn, tăng khả năng ứng phó với tác động tiêu cực từ bên ngoài, biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống, của từng đơn vị, từng sản phẩm sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Petrovietnam cũng sẽ chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là các dự án tại vùng nước sâu, xa bờ, nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng trữ lượng dầu khí và góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Triển khai 5 nhóm giải pháp đột phá

Với mục tiêu, quan điểm nêu trên, Petrovietnam yêu cầu các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp về quản trị, tài chính, đầu tư, thị trường và cơ chế chính sách.

Người lao động BSR chăm sóc thiết bị trong Nhà máy

Với nhóm giải pháp về quản trị, tập trung nâng cao vai trò hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt của Công ty mẹ - Tập đoàn đối với tất cả các đơn vị thành viên. Tiếp tục tích cực nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chuỗi liên kết giữa các đơn vị thành viên, các khối trong Tập đoàn, tăng cường sử dụng nguồn lực nội bộ, từ đó đảm bảo gia tăng dòng tiền, giá trị gia tăng và lợi nhuận giữa các đơn vị trong Tập đoàn (chuỗi E&P - Vận tải - Lọc hóa dầu - Dịch vụ kỹ thuật; chuỗi Khai thác - Khí - Điện; chuỗi Lọc dầu - Phân phối sản phẩm dầu khí; chuỗi Khí - Điện - Cảng biển…). Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện ứng dụng các hình thức quản lý tiên tiến của hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), tăng cường việc tập trung vào công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục xây dựng phương án số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số…

Nhóm giải pháp về tài chính bao gồm bám sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ để quản trị hiệu quả dòng tiền và kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung xử lý các tồn tại về tài chính và các tài sản không sinh lời để kịp thời lành mạnh hóa tình hình tài chính của Tập đoàn. Quản trị tốt kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn. Thực hiện tiết giảm chi phí vay, đối với các hợp đồng vay trong nước có thể xem xét đàm phán tái cấu trúc để giảm thiểu chi phí vay vốn; tổ chức đàm phán và ký các hợp đồng hạn mức tín dụng ngoại tệ/nội tệ ngắn hạn với các ngân hàng trong nước...

Nhóm giải pháp về đầu tư tập trung vào quản trị tốt danh mục các dự án đầu tư trong tất cả 5 lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành đúng kế hoạch các dự án điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1; bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án Nhiệt điện Long Phú 1; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; tập trung hoàn thành công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào vận hành.

Trong công tác thị trường, Petrovietnam sẽ tiến hành đánh giá và tập trung tìm kiếm cơ hội ở trong và ngoài nước; tận dung tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường; mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài; đồng thời xây dựng, hình thành chuỗi liên kết từ cung cấp nguyên nhiên liệu sản xuất tiêu thụ, phấn đấu triển khai thực hiện 30 chuỗi liên kết trong năm 2022.

Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan

Petrovietnam cũng sẽ tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí; sớm ban hành khung pháp lý/cơ chế hoạt động cho các hợp đồng dầu khí mà Tập đoàn hiện được giao tiếp nhận để Tập đoàn có cơ sở pháp lý và thực hiện gia tăng sản lượng khai thác dầu trong nước trong năm 2022.

Với vị trí và vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, Petrovietnam tiếp tục thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đóng góp vào sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế đất nước.

Dương Cầm

Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Tin cùng chuyên mục

Trong thời kỳ hội nhập, nhiều doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn các chiến lược tăng trưởng phù hợp với mô hình tổ chức, văn hoá truyền thống và tôn ch..
01:18 | 30/05/2023
Sau một năm đầy biến động trên thị trường chứng khoán, danh sách 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất năm 2023 đã trải qua một cuộc xáo trộn đ..
10:04 | 29/05/2023
Chiều 28-5, buổi cuối cùng trong chuỗi 4 ngày diễn ra Hội chợ Xuất khẩu TPHCM 2023, nhiều người dân trên địa bàn TPHCM vẫn tìm đến tham quan, mua sắm...
09:58 | 29/05/2023
ĐTO - Từng là cán bộ xã Phong Hòa, đến năm 1986, do hoàn cảnh gia đình nên ông Nguyễn Thành Quới (SN 1956, ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai V..
12:58 | 28/05/2023
Đồng hồ Cartier là loại trang sức cao cấp nên không phải ai cũng có thể sở hữu. Vì vậy, sản phẩm đồng hồ Cartier Rep 1 1 ra đời trở thành sản phẩm đượ..
09:53 | 28/05/2023
Sáng 24/5, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức vận hành dịch vụ Taxi Xanh SM tại TP Huế với quy mô ban đầu gần 400 xe GreenCar..
09:14 | 27/05/2023
Hệ thống siêu thị BRGMart, tưng bừng khai mạc ''Lễ hội táo Pháp 2023'', giới thiệu dòng táo Red Crisp Joya, tươi ngon được BRGMart nhập khẩu trực tiếp..
10:38 | 26/05/2023
Thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng trong công việc kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển thương h..
14:37 | 25/05/2023
Ngày 24.5, Techcombank đã được vinh danh vị trí top 1 bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023” dành cho hạng mục doanh nghiệp lớn (trê..
06:08 | 25/05/2023
Doanh nhân trẻ và trách nhiệm xã hội là đề tài rất được quan tâm trong thời đại hiện nay. Với sự bùng nổ của công nghệ và kinh tế thị trường, nhiều do..
13:32 | 24/05/2023

 

​Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng  

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196
Liên hệ số đường dây nóng * 0905082014

THỜI SỰ  - PHÁP LUẬT & THỊ TRƯỜNG
VP Đồng Nai 137/ N4 KDCTM Phước Thái
Long Khánh, P. Tam Phước - TP. Biên Hoà
TB Pháp Luật /  TVP. Nguyễn Duy Khương

 Chung nhan Tin Nhiem Mang

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up