Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên

08:33 | 01/04/2024
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư: Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 (ngày 8-3-2024), các đảng bộ trên địa bàn thành phố đều phát động hưởng ứng cuộc thi. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; đồng thời khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội ấn nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố

Triển khai bài bản, khoa học

Là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng triển khai cuộc thi với nhiều điểm mới so với năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên tham gia. Trong đó, mỗi phường tối thiểu có 30 bài thi chất lượng tốt tham gia thi cấp quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Hai Bà Trưng chia sẻ, trong cuộc thi lần thứ ba (năm 2023), Đảng bộ quận đã chấm và gửi thành phố 2.600 bài dự thi. Tuy nhiên, so với các địa phương khác, số lượng bài dự thi đạt chất lượng còn khiêm tốn. Vì thế, năm nay, quận yêu cầu các đơn vị quan tâm đối tượng dự thi là đảng viên lão thành, đảng viên là giảng viên các trường đại học trên địa bàn, đảng viên trẻ là sinh viên... Đặc biệt, Quận ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị.

Tại huyện Ba Vì, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023, huyện có 5.501 tác phẩm tham dự. Kết quả, huyện có 1 tác phẩm đoạt giải Nhất thể loại báo in cấp thành phố; Ban Chỉ đạo 35 huyện Ba Vì được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. “Cuộc thi lần thứ tư tiếp tục là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đa dạng hóa hình thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị nhằm củng cố, giữ vững niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch”, đồng chí Phùng Tân Nhị chia sẻ.

Năm nay, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng được Quận ủy Long Biên triển khai một cách bài bản, khoa học nên thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, ngay sau lễ phát động cuộc thi (ngày 18-3-2024), PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã truyền đạt tới các đại biểu về kỹ năng, phương pháp luận, cách tìm hiểu, nghiên cứu để viết bài chính luận tham dự cuộc thi đúng mục đích, yêu cầu và đạt kết quả cao, hình thành nguồn tài liệu có chất lượng, có tính chiến đấu phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các phường và cơ quan, đơn vị.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Long Biên Ngô Mạnh Điềm đề nghị, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành của quận bám sát kế hoạch, thể lệ, chỉ tiêu được giao, tổ chức triển khai sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Đồng thời, tổ chức tốt việc đánh giá, lựa chọn các bài thi có chất lượng gửi về quận. Trong đó, lưu ý, động viên các cán bộ, đảng viên có trình độ, có học hàm, học vị tại địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thiết thực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU (ngày 29-2-2024) về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố cho biết, cuộc thi được triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp địa bàn Thủ đô, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội, tạo nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đề nghị, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi, tổ chức triển khai cuộc thi với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình, góp phần vào thành công chung của cuộc thi cấp thành phố.

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa Hà Nội Trương Công Tuấn khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đó là trách nhiệm của toàn dân, trong đó có thanh niên, sinh viên Việt Nam. Để có thể phát huy được bản lĩnh tiên phong của lực lượng thanh niên, sinh viên Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cần thiết. “Cuộc thi có một ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích toàn dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, đồng chí Trương Công Tuấn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho rằng, cuộc thi từ chỗ chỉ dành cho những nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn đàn sôi nổi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện ý thức, tâm huyết và trách nhiệm cao của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vì thế, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ triển khai cuộc thi bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; qua đó góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Đình Hiệp /Báo Hànộimới

Tin cùng chuyên mục

Căng thẳng Israel và Iran: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ ..
09:04 | 15/04/2024
Dự kiến từ 15 - 22/4/2024, diễn ra Phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan t..
00:00 | 14/04/2024
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là bước tiến mới trong quan hệ Việt-Trung, thể hiện sự đóng góp quan trọng của cơ quan lập pháp đối với sự phát triể..
09:30 | 13/04/2024
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại g..
08:24 | 13/04/2024
Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; kiên định chính sách quốc phòng ''4 không''.
08:40 | 12/04/2024
Ngày 10/4, đoàn công tác Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn đã có b..
09:46 | 11/04/2024
Chiều 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher nhân dịp có chuyến thăm Việ..
08:59 | 11/04/2024
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 9/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hàng đầu Trun..
10:14 | 10/04/2024
Chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với Thường trực Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam. Cùng tham dự cuộc làm việc có T..
20:35 | 09/04/2024
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, sớm đàm phán ký kết Thỏa thuận khung về thương m..
00:28 | 09/04/2024

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
VPHN: Trưởng Ban Thời sự Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

VĂN PHÒNG - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
VP Đồng Nai: 137/N4 KDCTM Phước Thái
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương
TP. HCM: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.03
Tel: (028) 39181920 * Fax: (028) 39181920

Đường dây nóng Toàn quốc: 0905082014
Tra cứu Thành viên | Trang chủ Bản tin

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up