10 Sự kiện nổi bật của Báo Công Thương năm 2023

17:16 | 12/02/2024
10 Sự kiện nổi bật của Báo Công Thương năm 2023.

10 Sự kiện nổi bật của Báo Công Thương năm 2023

1. Đề án đổi mới Báo Công Thương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo được lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt, ban hành. Đề án cùng Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 02/12/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ báo Công Thương tạo ra không gian và bước ngoặt phát triển mới cho Báo; Bộ máy, cơ cấu tổ chức của Báo Công Thương được kiện toàn theo mô hình toà soạn hội tụ, đa phương tiện với 9 đơn vị chuyên môn; 2 văn phòng đại diện tại miền Trung và Tp. Hồ Chí Minh; thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Cơ sở vật chất kỹ thuật; Chất lượng nguồn nhân lực làm báo được nâng lên theo hướng “2 trong 1” “3 trong 1”.

2. Tổ chức thành công Hội thảo xác định ngày truyền thống Báo Công Thương với đề xuất là ngày 2-10-1945. Tham dự hội thảo, dựa trên những cơ sở tư liệu lịch sử, đặc biệt là ấn phẩm Việt Nam Kinh tế nguyệt san được xuất bản vào tháng 5/1946 và Tờ tin Mặt trận Kinh tế vào tháng 10 năm 1948… Nguyên lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo Báo qua các thời kỳ và các chuyên gia đều nhất trí cho rằng lấy ngày 2/10/1945 - ngày Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc dân Nguyễn Mạnh Hà trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Nghị định số 8-BKT/VP về tổ chức bộ máy của Bộ Quốc dân Kinh tế trong đó tại điều 4 của Nghị định về các phòng Sự vụ có phòng ba là Phòng Kinh tế tập san có nhiệm vụ xuất bản Việt Nam Kinh tế tập san là hợp lý. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện rõ nét quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc muốn xây dựng Nhà nước độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thì cần có một cơ quan thông tin tuyên truyền về đường lối phát triển kinh tế.

3. Báo Công Thương được mùa các giải thưởng báo chí với 16 giải thưởng. Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Biên tập, các phóng viên Báo Công Thương đã bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt đã cho ra đời các tác phẩm có chất lượng cao, phản ánh trúng – đúng vấn đề được dư luận quan tâm, cũng như tạo sự lan toả trong toàn xã hội. Nhờ đó, Báo Công Thương đã có 16 tác phẩm vinh dự đoạt giải báo chí như: Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng); Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương; Giải Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2022; Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V…và nhiều giải báo chí cấp địa phương tổ chức.

4. Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, đặc biệt là các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Báo đã tập trung đẩy mạnh việc cụ thể hóa nhiều nội dung của Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Báo Công Thương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Năm 2023, Báo Công Thương đã đổi mới toàn diện Báo in, Báo điện tử, xây dựng các hệ thống mạng xã hội có tính tương tác cao; về cơ bản đã định hình được mô hình truyền thông đa phương tiện theo Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Báo Công Thương giai đoạn 2023-2025 được xây dựng và thực hiện từ năm 2022. Trong đó, Báo Công Thương điện tử là một trong những báo cập nhật nhanh nhất các tin tức, sự kiện có tính thời sự, chính trị, xã hội, bám sát những lĩnh vực chuyên ngành ở cả lĩnh vực công nghiệp và thương mại, hội nhập quốc tế cũng như các vấn đề lớn của nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, nếu như năm 2020 lượt xem trang là trên 17, 6 triệu lượt xem, trung bình 1,4 triệu lượt xem mỗi tháng thì năm 2022 đã có sự bứt phá, đạt 30,5 triệu lượt xem, tăng 156% so với năm trước, đạt gần 2,6 triệu lượt xem/tháng. Từ tháng 1/2023 đến nay, lượng người xem trên Báo Công Thương điện tử hiện đạt mức hơn 1 triệu lượt xem (page view)/ngày, với hơn 30 triệu lượt xem mỗi tháng; cao gấp 12 lần so với năm 2022 và cao hơn 30 lần so với năm 2021. Tính đến tháng 12/2023, Báo Công Thương Điện tử xếp hạng 54 trong số các trang web tin tức, báo chí có lượng người xem cao nhất Việt Nam, tăng hơn 600 bậc so với tháng 2/2022.

5. Báo Công Thương chuyển đổi số mạnh mẽ, được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng thứ 18 trong số 67 cơ quan báo chí Trung ương đầu tiên được đánh giá hoàn thành tiêu chuẩn trưởng thành chuyển đổi số, xếp hạng mức khá.

Tiếp nối những thành công bước đầu từ ứng dụng khoa học công nghệ, và thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2023, Báo Công Thương đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số nhằm thích ứng với xu hướng truyền thông trong tình hình mới. Báo Công Thương đã xây dựng chiến lược và các chương trình kế hoạch thực hiện chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, phóng viên..Nhờ đó, công tác chuyển đổi số của Báo đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, xếp hạng ở mức khá. Hiện báo đã thành lập Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ trong năm 2024.

6. Kênh YouTube đạt nút bạc, Facebook đạt tích xanh với hàng triệu người theo dõi. Từ chỗ chưa có nền tảng mạng xã hội nào, Báo Công Thương đã nhanh chóng xây dựng và phát triển, đến nay có đủ các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Youtube, TikTok, Zalo… đều được chứng nhận tick xanh, nút bạc, tick xám, có từ hàng chục nghìn đến hơn 3 triệu người theo dõi; có nhiều tin, clip đưa trên mạng xã hội đạt lượng truy cập đạt trung bình hàng chục ngàn đến hàng triệu lượt truy cập; nhiều video đạt trên 1 triệu lượt truy cập, thậm chí hơn 8 triệu lượt truy cập chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt kênh Youtube Báo Công Thương đã được xây dựng đạt hơn 800.000 người theo dõi và tháng 6/2023 kênh đã đạt nút Bạc của Youtube.

7. Tổ chức thành công 2 cuộc thi viết quan trọng theo về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" và "Bảo vệ môi trường ngành Công Thương". Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Báo Công Thương đã tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần thứ nhất và lựa chọn được 24 tác phẩm từ gần 500 tác phẩm dự thi để trao giải và Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường ngành Công Thương" lần thứ 2 với 12 tác phẩm được lựa chọn trao giải từ hơn 200 tác phẩm dự thi.

Các Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của ngành Công Thương về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như công tác Bảo vệ môi trường của ngành Công Thương. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong ngành Công Thương, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

8. Ra mắt Trung tâm truyền thông đa phương tiện, nội dung số và 7 chuyên trang. Nhằm đổi mới, phát triển Báo Công Thương xứng đáng với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ kinh tế đa ngành theo xu hướng đa phương tiện, trở thành diễn đàn chủ lực của giới Công Thương Việt Nam, vừa phục vụ công tác quản lý, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh, chính xác, chất lượng, tin cậy của bạn đọc trong môi trường số…Năm 2023, Báo Công Thương đã thành lập và ra mắt Trung tâm truyền thông đa phương tiện, nội dung số và 7 chuyên trang gồm: Công Thương Media, Kinh tế Việt Nam, Việt Nam Economic News, Cơ hội giao thương, Thương hiệu quốc gia, Dân tộc – Tôn giáo, Giảm nghèo Thông tin.

Việc xây dựng và cho ra mắt đơn vị chuyên môn và chuyên trang nhằm hiện thức hoá mục tiêu đổi mới của Báo Công Thương là kiên định, định hướng, đồng hành, lan tỏa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Công Thương bám sát thực tế đời sống sản xuất, kinh doanh, kịp thời phản ánh và gợi ý những giải pháp để phát triển bền vững.

9. Vượt khó khăn, doanh thu báo chí Báo Công Thương tăng 55% so với năm 2022; thu hút nguồn thu quảng cáo trực tuyến để tăng khả năng tự chủ kinh tế; cải thiện thu nhập người lao động năm 2023, bên cạnh công tác phát triển nội dung, Đảng uỷ, Lãnh đạo Báo đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác kinh tế theo hướng đa dạng nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ quảng cáo trực tuyến; Tổ chức nhiều phong trào thi đua; tăng cường tiết kiệm chi phí…qua đó giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

10. Áp dụng phương pháp KPI và thành lập Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Với mục đích tăng năng suất, hiệu quả công việc, xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, năm 2023, Báo Công Thương đã áp dụng Bộ Chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả công việc của người lao động.

Bên cạnh đó, Báo Công Thương đã thành lập Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (Quyết định số 219/QĐ-BCT ngày 28/12/2023), gồm các thành viên là Lãnh đạo Báo, một số cá nhân, chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn nhằm tham mưu và đề xuất chủ trương, cơ chế, chương trình, kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tạo sự đột phá cả về công tác nội dung theo xu hướng mới và phát triển kinh tế báo chí.

Thực hiện: Nhóm PV
Công Thương Media /Báo Công Thương

Tin cùng chuyên mục

Quốc hội Hungary đã chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO vào thứ Hai (26/2), gỡ bỏ rào cản cuối cùng cho hành trình lịch sử của quốc gia ..
10:43 | 27/02/2024
Ngày 26/2 (theo giờ địa phương), Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) đã chính thức khai mạc tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (..
10:28 | 27/02/2024
Chiều qua 26/02, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quố..
10:18 | 27/02/2024
Hôm qua (26/2), Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (MC13) đã khai mạc tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc..
09:57 | 27/02/2024
Các Bộ trưởng đại diện cho 123 thành viên WTO đã ra Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng đánh dấu việc hoàn tất Hiệp định Tạo thuận lợi Đầu tư cho Phát triển ..
09:49 | 27/02/2024
Từ ngày 26 - 29/2/2024, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 13 (MC13) được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống n..
09:46 | 27/02/2024
Ngày 26/2, Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước L..
09:33 | 27/02/2024
Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu..
09:20 | 27/02/2024
Chiều 26/02, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộ..
22:52 | 26/02/2024
Đoàn công tác của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tại UAE.
08:55 | 26/02/2024

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
VPHN: Trưởng Ban Thời sự Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

VĂN PHÒNG: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
VP Đồng Nai: 137/N4 KDCTM Phước Thái
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương

* * * * *
® Bản tin Thị trường Việt Nam
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức

Đường dây nóng Toàn quốc 0905082014
Tra cứu Thành viên | Trang chủ Bản tin

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up