Quảng Ngãi: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

05:49 | 16/06/2022
Trong 5 tháng đầu năm 2022, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt ở mức cao. Đây là động lực để Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH đã đề ra trong năm 2022.

Những kết quả tích cực

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, trong 5 tháng đầu năm, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong tháng 5/2022. Lũy kế trong 5 tháng qua, tất cả các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt rất cao, có khả năng đạt và vượt các chỉ tiêu KT - XH trong năm 2022. Đặc biệt, nếu so với các tỉnh miền Trung, thì Quảng Ngãi dẫn đầu về thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 5/2022 đạt trên 14,33 nghìn tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ và bằng 59% dự toán năm (thu nội địa đạt 8.782  tỷ đồng, tăng 61,7% và thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.522 tỷ đồng, tăng 47,7%).

Cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: P.DANH

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 (ước đạt 25,743 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là chỉ số quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 377 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Có 82 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 18,8%. Riêng lĩnh vực du lịch, tổng lượt khách đến Quảng Ngãi trong 5 tháng qua tăng 44,6%; doanh thu ước đạt 177 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021.

“Điểm qua một số kết quả cho thấy, tình hình KT - XH của tỉnh ngày càng có nhiều điểm sáng. Đặc biệt là 2 chỉ số: Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Quảng Ngãi tăng 19 bậc, từ vị trí 62/63 (năm 2020) lên 43/63 (năm 2021) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 24 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố). Đây là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Một số vấn đề đặt ra

>>“Tỉnh cần điều chỉnh thời gian chốt về đích của nguồn thu từ quỹ đất vào quý III/2022 (thay vì quý IV/2022) để có thể chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu cho ngân sách. Muốn hoàn thành chỉ tiêu thu 3.100 tỷ đồng từ quỹ đất năm 2022 trong quý III/2022, thì phải hoàn thành tất cả các thủ tục trong tháng 7/2022, để tháng 9/2022 đưa ra đấu giá”. - Quyền Giám đốc Sở TN&MT NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT - XH của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp (từ đầu năm đến nay mới thu được trên 404 tỷ đồng so với kế hoạch giao năm 2022 là 3.100 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 5/2022 mới bằng 22,6% kế hoạch vốn đã phân khai. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đứng vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố (giảm 9 bậc so với năm 2020). Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số PCI của tỉnh đạt thấp là do tỉnh đang khắc phục các sai phạm theo kết luận và kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương còn chậm trễ; vẫn còn tình trạng gia hạn thời gian thực hiện. Trong số 115 nhiệm vụ UBND tỉnh đề ra trong Chương trình công tác trọng tâm quý II/2022, ngoài 3 nhiệm vụ dừng thực hiện thì đến thời điểm này, tỉnh mới hoàn thành 38 nhiệm vụ; đang thực hiện 74 nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm vụ quá hạn (Sở NN&PTNT có 2 nhiệm vụ và Thanh tra tỉnh có 1 nhiệm vụ). Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được giao.

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ tiêu phát triển của Quảng Ngãi trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 6,4%. Đồng thời, đưa ra nhận định, tăng trưởng 6 tháng cuối năm của Quảng Ngãi rất khả quan, do sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tăng mạnh, kỳ vọng sẽ đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm đề ra là 6,9%.

Về sản phẩm công nghiệp, Giám đốc Sở Công thương Võ Văn Rân cho rằng, sản phẩm lọc hóa dầu trong 5 tháng qua tăng hơn so với cùng kỳ, nhưng là tăng về giá, cụ thể là đã tăng khoảng 28% so với thời điểm đầu năm do điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Tỉnh cần tác động để tăng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bởi nhà máy hiện mới hoạt động 104% công suất, trong khi cùng kỳ năm 2021, con số này hơn 110%. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tạo điều kiện  thuận lợi cho doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; thông qua việc làm ăn hiệu quả của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là cách xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất. Ngoài ra, tỉnh cần phải tính toán đến việc tăng quỹ đất cho công nghiệp để giữ vững tăng trưởng công nghiệp đều đặn qua mỗi năm.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH đã đề ra trong năm 2022, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần rà soát lại tất cả các công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác và các nhiệm vụ phát sinh để tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Tân MaHang (KCN VSIP Quảng Ngãi). Ảnh: P.DANH

Trong đó, khẩn trương hoàn thành hội thảo báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 6/2022, để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi có đồ án thì triển khai lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. “Đây là 2 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Quảng Ngãi muốn phát triển KT - XH trong những năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này thì phải hoàn thiện sớm các quy hoạch”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nguồn thu  từ sử đấu giá quyền dụng đất. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đáp ứng được tỷ lệ hoàn thành giải ngân theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và đưa Quảng Ngãi vào tốp những tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước.

PHẠM DANH  - THANH NHỊ

Nguồn Báo Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang dự kiến diễn ra vào tháng 6 và tháng 7/2024 với sự tham dự của các đội thi đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc v..
09:36 | 01/12/2023
Sau 25 năm giữ nghề, đến nay Cơ sở sản xuất nem chả của bà Trần Thị Minh Hiển (thôn Xuân Điền, Tam Phước, Phú Ninh) đã nâng tầm lên sản phẩm OCOP, đượ..
19:29 | 30/11/2023
Sau những chống chọi với cơ chế thị trường, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đang từng bước hồi sinh. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển và khôi phục đượ..
11:13 | 30/11/2023
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang theo tỷ lệ 1/2000.
10:32 | 30/11/2023
Ngày 29/11, Hội thi làm bánh dân gian Côn Đảo lần đầu tiên được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 23..
09:43 | 30/11/2023
Sau gần 50 năm, TTƯT, DS.CKII Trần Tựu, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Savi mới có dịp quay lại vùng đất năm xưa ông đã c..
13:48 | 29/11/2023
Tháng 12 này, người hâm mộ hoạ sĩ Van Gogh sẽ được đến gần hơn với những tác phẩm nổi tiếng của ông với triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Va..
09:47 | 29/11/2023
GIA LAI - Tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật thổ cẩm ''Gia Lai ơi'', Công ty TNHH Việt Mốt phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương ..
18:02 | 28/11/2023
Việc viết bài, đăng thông tin của tác giả Hùng Quý Quang trên trang điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh và Báo Hà Tĩnh là một chiều, thiếu kiểm chứng và khôn..
15:49 | 28/11/2023
Vừa qua, được sự hỗ trợ tận tình của Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, BĐBP tỉnh Tây Ninh, Thầy thuốc ưu tú, Dược sĩ chuyên khoa II ..
11:17 | 28/11/2023

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
VPHN: Trưởng Ban Thời sự Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

VĂN PHÒNG: KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
VP Đồng Nai: 137/N4 KDCTM Phước Thái
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương

* * * * *
® Bản tin Thị trường Việt Nam
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức

Đường dây nóng Toàn quốc 0905082014
Tra cứu Thành viên | Trang chủ Bản tin

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up