Thanh Hóa: Hậu Lộc hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

01:05 | 29/11/2022
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian vừa qua, huyện Hậu Lộc đã và đang thực hiện mục tiêu là số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 đạt 325 DN trở lên. Đến năm 2025, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp cho ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ 35% thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trở lên (trừ thu tiền sử dụng đất).

Đại diện Công ty CP Sản xuất truyền thống mắm Ông Náo, xã Minh Lộc (thành lập tháng 10-2022) giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Huyện Hậu Lộc đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19-7-2021 của UBND huyện Hậu Lộc) nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho DN thành lập mới và đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của huyện phát triển bền vững. Theo đó, nội dung hỗ trợ chung đối với các DN, bao gồm: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN gia nhập thị trường; hỗ trợ DN tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DN; hỗ trợ công tác kế toán cho DN vừa và nhỏ khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực cho các DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đối với DN thành lập mới, hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập DN trên địa bàn; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hộ kinh doanh và phí thực hiện thủ tục thành lập DN mới.

Hội DN huyện Hậu Lộc đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện vai trò cầu nối giữa cộng đồng DN trong huyện với các cơ quan Nhà nước để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho DN; chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của các DN, doanh nhân đến các cấp chính quyền và ngành chức năng, kiến nghị để giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các DN. Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, mời lãnh đạo huyện dự, tạo điều kiện cho DN gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với lãnh đạo huyện nhằm phản ánh những vướng mắc, khó khăn. Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, nắm vững pháp luật, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác cùng nhau làm giàu chính đáng, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch. Quan tâm thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, xúc tiến thương mại, hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Các tháng đầu năm 2022, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các DN trong và ngoài tỉnh, DN nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện.

Một số lĩnh vực huyện ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát triển, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng. Xây dựng, ban hành một số cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập DN, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để DN yên tâm bỏ vốn đầu tư SXKD...

Cùng với việc chủ động kêu gọi các DN đầu tư vào địa bàn SXKD, huyện dành thời gian đưa DN đi khảo sát địa điểm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cam kết đồng hành với họ suốt quá trình đầu tư. Tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư như tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, hỗ trợ DN thu hút lao động, cùng DN giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư... Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số cụm, khu công nghiệp tập trung như cụm công nghiệp dịch vụ nghề cá Hòa Lộc, cụm công nghiệp thị trấn. Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng một số nhà máy có quy mô khá lớn như: Nhà máy may của Công ty TNHH NY Hoa Việt (Triệu Lộc), Nhà máy may Đại Lộc, Nhà máy may BMT (Hoa Lộc), Nhà máy may công nghiệp IVORY (thị trấn Hậu Lộc)... Các ngành dịch vụ mà huyện có nhiều lợi thế cũng được quan tâm phát triển, như: chế biến hải sản, cơ khí, đóng và sửa chữa tàu thuyền, mộc dân dụng, dịch vụ thương mại...

11 tháng năm 2022 huyện Hậu Lộc có 63 DN đăng ký thành lập mới/kế hoạch 55 DN thành lập mới năm 2022, nâng tổng số DN trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến cuối tháng 11-2022 là 360 DN. Tập trung ở các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, chế biến thủy sản, mộc dân dụng, gia công cơ khí... Đa số các DN đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng DN hoạt động trên địa bàn Hậu Lộc đã tạo việc làm cho trên 7.500 lao động, mỗi năm tạo việc làm mới cho hơn 1.000 người dân và đã khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hậu Lộc, cho biết: Ban chỉ đạo phát triển DN huyện đã trực tiếp làm việc với từng xã, thị trấn, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn có khả năng phát triển thành DN để vận động, tuyên truyền; huyện có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ trong quá trình chuyển đổi thành DN. Với quan điểm “DN là động lực phát triển kinh tế của đất nước”, “lợi ích của các nhà đầu tư, của các DN là mục tiêu trước mắt và lâu dài của huyện”, huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN đầu tư mở rộng SXKD hiệu quả, bền vững.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ DN trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến năm 2025 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các DN phát triển. Yêu cầu các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ DN của Trung ương và tỉnh. Tăng cường đối thoại gặp gỡ DN để kịp thời hỗ trợ các thủ tục liên quan đến mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật... Tiếp tục thực hiện quy định “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình giải quyết công việc, không trễ hẹn theo quy định) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc của DN. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho ban quản trị DN, các lớp khởi nghiệp. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, duy trì đối thoại gặp gỡ DN, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN phát triển. Huyện tích cực tuyên truyền, vận động các DN đổi mới phương pháp quản trị DN, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động, đóng góp nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Nguồn Báo Thanh Hóa

Tin cùng chuyên mục

Phục vụ nhu cầu ăn chay sau Tết Nguyên đán, hiện các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh thực phẩm bày bán đủ loại thực phẩm chay dạng đóng gói hoặc đóng ..
11:15 | 29/01/2023
Dịp Tết Quý Mão, có 11 tàu ''xông đất'' cảng Nghi Sơn bốc xếp, vận chuyển hàng hóa với sản lượng hàng hóa lưu thông đạt 18.000 tấn, giá trị hàng hóa 7..
13:27 | 28/01/2023
(ĐN) - Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết (tức ngày 23-1). Trong khi đó, tại nhiều chợ hạng 1, ..
14:35 | 27/01/2023
UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận thêm 124 sản phẩm của 98 chủ thể đạt sao OCOP cấp tỉnh đợt 2 của năm 2022.
11:22 | 26/01/2023
(HNMO) - Dự báo ngày 25-1 (mùng 4 Tết), nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với mùng 3, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn ..
09:36 | 25/01/2023
Hơn 500 du khách trên chuyến tàu Silver Spirit đã ''xông đất'' du lịch đường biển thành phố Đà Nẵng trong năm mới Quý Mão 2023.
12:09 | 24/01/2023
Với vai trò là đầu tàu kinh tế, TP Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đầu tư cũng như thu hút các dự án mới, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các..
10:55 | 23/01/2023
ĐTO - Từ sản phẩm ''ao làng'', những người nông dân cần mẫn, doanh nghiệp sáng tạo của Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đưa con cá tra..
11:55 | 22/01/2023
(CMO) Những năm gần đây, một số hộ ở xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời trồng hoa vạn thọ bán trong dịp tết Nguyên đán mang lại hiệu quả kinh tế ..
09:35 | 21/01/2023
(CT) - Cùng với công tác xúc tiến thị trường, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ các HTX ứng dụng số trong..
11:07 | 20/01/2023

 

​Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng  

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196
Liên hệ số đường dây nóng * 0905082014

THỜI SỰ  - PHÁP LUẬT & THỊ TRƯỜNG
VP Đồng Nai 137/ N4 KDCTM Phước Thái
Long Khánh, P. Tam Phước - TP. Biên Hoà
TB Pháp Luật /  TVP. Nguyễn Duy Khương

 Chung nhan Tin Nhiem Mang

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up